Soft-4-Sale

Soft-4-Sale je komplexní marketingový a obchodní systém kategorie ERP / CRM pro malé a střední firmy, který Vám nabídne pohled na řízení firmy jinak. Soft-4-Sale má za cíl maximální zefektivnění obchodních aktivit, sledování a vyhodnocování obchodních výsledků v rámci celé struktury společnosti, a to od výsledků celkových až po jednotlivé zaměstnance, za dané časové období. Soft-4-Sale Vám přináší pružný systém pro řízení podniku, pořádek a efektivní práci podmíněnou spolehlivostí a bezpečností systému.

Modulové řešení

Soft-4-Sale je modulový systém. Moduly systému Soft-4-Sale řeší všechny potřebné firemní agendy (obchodní, ekonomické, personální). Uživatelé pracují v jednotném prostředí s ucelenými daty, díky tomu nemusíte složitě propojovat různorodá řešení, čímž se zjednodušuje a zlevňuje údržba systému.
Neplaťte za drahé krabicové systémy, které stejně plně nevyužijete. Soft-4-Sale je systém modulový, to znamená, že můžete podle aktuální potřeby Vaší firmy skládat jednotlivé moduly a přizpůsobit systém požadavkům i specialitám provozu Vaší firmy. Díky velké variabilitě a flexibilitě se ze systému Soft-4-Sale stává systém šitý na míru potřeb zákazníků.

viz Popis modulů

Procesní pohled

Za zajímavý a ne méně důležitý považujeme procesní pohled při výběru firemního systému. Každá pozice ve firmě má svá specifika a požadavky, proto Vám nabízíme možnost procesního pohledu na systém Soft-4-Sale:

Obchod

pult, fakturace, sklad, zakázky, dodací listy, faktury přijaté, vyst. objednávky, rezervace, pokladna, smlouvy, aut. fakturace, projekty, výkazy příjmů

Marketing

produkty, ceny, kontakty, mark. výběry, nabídky, makr. akce, mark. analýzy

Operativní management

jednání, úkoly, proaktivity, porady, reference, dotazniky, knihy jízd, připojené externí objekty­ / dokumenty, příchody /odchody

Výkonný management

banka, přefakturace, benefity, pracovní panel, cash-flow, analýzy, obchodní plán

Služby

školení, opravy, servis, reklamace, záruky, zápůjčky

Výroba

požadavky, výkazy příjmů, V1, V2, V3, V4

Správce

číselníky, konfigurace, přístupová práva, ek. mosty

Další přínosy systému Soft-4-Sale

Uživatelská podpora

Kromě prvotního zaškolení obsluhy má Soft-4-Sale samozřejmě zabudovanou intuitivní nápovědu. Případné problémy lze rovněž řešit prostřednictvím telefonické či emailové hotline. Na internetových stránkách věnovaných systému funguje aktivní help-desk, kde je možné zadávat požadavky, návrhy a typy na řešení případných problémů. Současně připravujeme diskusní fórum, ve kterém budou moci uživatelé veřejně diskutovat s tvůrci programu o případných nejasnostech a dalších možnostech využití. Součástí webu je také sekce věnovaná nejčastěji kladeným dotazům a odpovědí na ně.

Pravidelné aktualizace

Ekonomický software je ovlivňován nejen rychlým vývojem technologií, legislativou ale i Vašimi nápady na vylepšení. Proto téměř neustále vznikají nové verze. Prakticky každý měsíc je systém Soft-4-Sale o něco lepší.

Kompatibilní s MS Office

Microsoft Office je nepsaným standardem kancelářských aplikací. Soft-4-Sale ctí vzhled a způsob ovládání, díky čemuž pracujete ve známém a přívětivém prostředí. Data Soft-4-Sale lze snadno kopírovat, exportovat a importovat pro analýzu a publikování prostřednictvím Office.

Nadstavby a oborová řešení

Zřejmě nejsilnější stránkou Soft-4-Sale je přizpůsobení požadavkům zákazníka. Jedním ze způsobů přizpůsobení jsou nadstavby a doplňky, které řeší specifické požadavky zákazníka nebo oboru. K dispozici je celá řada nadstaveb nejen od výrobce, ale také od nezávislých dodavatelů.