zpět na seznam modulů S4S

Soft-4-Sale Modul Zakázky

Zakázkový modul pokrývá celý proces realizace obchodního případu od počátečního vstupu do firmy až po závěrečné vyhodnocení. Zakázkový modul vytváří všechny typy dokladů nutné pro komunikaci s odběrateli i dodavateli. Mezi těmito doklady můžete počítat s potvrzením objednávky odběrateli, vystavením objednávky na dodavatele, s evidencí přijatých faktur i s vystavením faktur včetně zálohových, s rychlou tvorbu dodacích a záručních listů. Systém obsahuje možnost pracovat u všech dokladů se zahraniční měnou. Tvorba jednotlivých dokladů je velmi rychlá a snadná, systém při generování nových dokladů využívá logickou pravázanost informací doprovázející obchodní případ. Součástí káždé oblasti je i statistika a další metody hodnocení prodeje.

Modul zakázky