Technické nároky

Doporučení na hardwarovou konfiguraci můžeme rozdělit na tyto 3 možné konfigurace:

Server pro provoz v síti LAN

Operační systém:

Libovolné Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003 Server ... nebo také Novell, Linux

Hardware:

100 MB LAN, HDD: 1-2 GB volného prostoru (data + případně repliky), RAM: min 256 MB pokud přímo na serveru poběží automatické noční úlohy (replikace)

Pozn.:

V předpokládané konfiguraci s replikacemi a samostatnými satelity by měl buď server, nebo některá stanice v síti LAN pracovat v automatickém nočním režimu pro příjem, výrobu a odeslání replik do FTP prostoru. Musí mít tedy k dispozici jakoukoliv variantu připojení na internet (ISDN, ADSL, pevná linka,…). Tato úloha automatického příjmu a výroby replik pracuje pouze ve Windows prostředí. Pokud bude server Linux nebo Novel, pak tento proces musí řídit některá ze stanic v síti LAN.

Stanice v síti LAN

Operační systém:

Libovolné Windows 98 / NT / 2000 / XP.

Hardware:

100 Mb LAN (10 Mb bude fungovat), HDD: 500 MB volného prostoru, min 128 MB RAM (64 MB ještě jede), lépe 256 MB RAM, procesor min 600 MHz doporučeno min 1000 MHz

Pozn.:

Kombinace různých Windows prostředí (98, XP, NT, 2000) znamená provoz sítě s různými síťovými jádry a může být konfliktní i v předchozí verzi. Tato situace může vyžadovat doplňkovou konfiguraci sítě z hlediska Windows software.

Samostatný satelit – notebook

Operační systém:

Libovolné Windows 98 / NT / 2000 / XP. Windows 98 a Windows Me jsou možné, ale nedoporučujeme, vznikají problémy u formátovaných RTF textů.

Hardware:

HDD: 1 GB volného prostoru, RAM: min 128 MB, lépe 256 MB, procesor min 1000 MHz

Doporučení na softwarovou konfiguraci

Podmínkou instalace není dostupnost produktu Access 2002 nebo Access 2003! Instalační CD obsahuje zdarma Runtime verzi Microsoft Access 2002, jenž představuje námi zvolené (nejvýhodnější) prostředí Accessu. Pokud na počítači byl již dříve instalován Access 2002 nebo Access 2003 v plné verzi, pak instalační program zareaguje na tuto situaci tak, že nenabízí instalaci Runtime verze Accessu a využije instalace stávající.

Na počítačích, kde budete provozovat příjem a výrobu replik doporučujeme vždy upřednostnit použití Access 2002, a to i v případě, že Access 2003 byl již instalován. Důvodem je fakt, že Access 2003 extrémně odčerpává volnou paměť při dávkových úlohách. Hromadný příjem více replik bývá postupně výrazně zpomalován, někdy až do stavu zamrznutí.