zpět na seznam modulů S4S

Soft-4-Sale Modul Strategie

Modul Strategie obsahuje dvě základní součásti, a to

Manažerská oblast

Základem této oblasti je plánování cash-flow (plánování finančního toku firmou). Ke všem fakturám (vystaveným i přijatým) a ke všem klientům (odběratelům a dodavatelům) přidává informaci o skutečně očekávaném termínu platby a procentuálním vyjádření pravděpodobnosti této platby. Současně tento modul obsahuje nástroje na plánování pravidelných i nepravidelných příjmů a výdajů. Z těchto dvou informačních bází lze sestavit vcelku reálný plán finančního toku.

Pracovní oblast

Tato část obsahuje nástroje na evidenci přijaté a odeslané pošty s možností využití úkolového managmentu. V rámci tohoto modulu budou postupně rozšiřovány funkce work-flow.

Modul strategie