zpět na seznam modulů S4S

Soft-4-Sale Modul Projekty

Projektem je myšlena složitá zakázka, která má složitou nákladovou a časovou strukturu. Základním principem projektu je rozdělení zakázky do jednotlivých fází. Pod pojmem fáze si lze představit jednotlivé časové etapy, ale pod pojmem fáze je možné si představovat i různé procesní úkony, které probíhají v rámci zakázky. Kombinací časové etapy a procesu je fáze. Fáze se tedy skládá z čísla etapy a typu procesu v rámci této etapy.

Modul projektů umožňuje rozsáhlou evidenci vnitřní i finanční struktury rozsáhlých zakázek. Modul projekty rozšiřuje klasickou dokladovou evidenci v rámci jednoho obchodního případu o další možnosti:

Modul projekty